Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Επαναπρογραμματισμός ΠΚΕ της ΣΣΑΣ

Κατόπιν της ΑΠ 58314/Γ2 Εγκ. ΥΠΔΒΜΘ, με την οποία παρατείνεται η ημερομηνία διενέργειας των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Οι υποψήφιοι των Ομάδων ΔΑΕ 717 και 742 με αρχική ημερομηνία παρουσίασης την 21/6/2012 θα παρουσιαστούν για ΠΚΕ στη ΣΣΑΣ την 9/7/2012 και εν συνεχεία θα μεταβούν στη ΔΑΕ για τις υπόλοιπες εξετάσεις από 17/7/2012.
2. Ακολουθεί Ορθή Επανάληψη του προγράμματος ΠΚΕ ΣΣΑΣ ως προς την ημερομηνία έναρξης των Ομάδων ΔΑΕ 717 και 742.
3. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2310-962112, 2310-962177, 2310-962191.


Ορθή Επανάληψη

Δεν υπάρχουν σχόλια: