Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Δυσκολεύει η «μάχη» για τις στρατιωτικές σχολές


«ΨΑΛΙΔΙ» ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 30%

Ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την απόφαση του υπουργείου Αμυνας να «ψαλιδίσει» τις θέσεις κατά 30%.

Ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την απόφαση του υπουργείου Αμυνας να «ψαλιδίσει» τις θέσεις κατά 30%.
Δυσκολεύει η «μάχη» για τις στρατιωτικές σχολές
Το πρόβλημα για τους υποψηφίους διογκώνεται καθώς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποφάσισε -υιοθετώντας όσα προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα- για τις αστυνομικές σχολές και τα τμήματα ανθυποπυραγών να μη δεχτούν εισακτέους για τα επόμενα δύο χρόνια.
Αυτή η εξέλιξη έχει φέρει σε απόγνωση ένα μεγάλο μέρος των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, καθώς βλέπουν τις πιθανότητες εισαγωγής τους στις ελάχιστες σχολές που οδηγούν απευθείας στο Δημόσιο να μηδενίζονται. Ως εκ τούτου, χιλιάδες νέοι που προετοιμάζονταν για την εισαγωγή σε αστυνομικά τμήματα -πολλοί εκ των οποίων αριστούχοι- θα πρέπει να στραφούν σε άλλες επιλογές.
Η πρώτη επιλογή, όπως έχει δείξει η εμπειρία των προηγούμενων ετών, είναι οι στρατιωτικές σχολές, στις οποίες έτσι κι αλλιώς παρατηρείται τεράστιος ανταγωνισμός για την εισαγωγή φοιτητών.
Δυσκολεύει η «μάχη» για τις στρατιωτικές σχολές
Για να αντιληφθεί ο κόσμος το ενδιαφέρον των νέων για τις αστυνομικές και τις στρατιωτικές σχολές, αρκεί να αναφέρουμε ότι πέρυσι σχεδόν 30.000 υποψήφιοι δήλωσαν στο μηχανογραφικό μία από αυτές τις σχολές.
Ο αριθμός αυτών που επέλεξαν στρατιωτικά ή αστυνομικά τμήματα στην κορυφή του μηχανογραφικού έφτασε συνολικά τις 8.209. Πρόκειται για ένα τρομακτικό νούμερο, αφού οι θέσεις εισακτέων που είχαν δοθεί πέρυσι ανήλθαν συνολικά στις 1.753. Από αυτές, οι 583 αφορούσαν αστυνομικές σχολές και τμήματα ανθυποπυραγών, ενώ οι 1.170 στρατιωτικές.
Δυσκολεύει η «μάχη» για τις στρατιωτικές σχολές
«Κούρεμα»
Μετά το «κούρεμα» των θέσεων κατά 30%, ο αριθμός των φοιτητών που θα εισαχθεί το νέο ακαδημαϊκό έτος στα στρατιωτικά τμήματα δεν θα ξεπεράσει τις 819.
Κατά τα λοιπά, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τα στρατιωτικά τμήματα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πριν συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, που διοργανώνει το υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλοι σε ιδιαίτερες προκαταρκτικές εξετάσεις (ψυχομετρικές, υγειονομικές και αθλητικές) του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας για κάθε στρατιωτική σχολή γίνεται από το υπουργείο Παιδείας αλλά οι αποφάσεις των επιτροπών που κρίνουν την καταλληλότητα των υποψηφίων είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν, ή δεν θα παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων δεν μπορούν να συνεχίσουν και θεωρούνται από το υπουργείο Παιδείας ως να μην είχαν δηλώσει τη σχολή από την οποία αποκλείστηκαν.
Τα ειδικά τεστ κατά σχολή προτίμησης
Ολοι οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ υποβάλλονται σε ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομική εξέταση και αθλητική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρώτης σχολής προτίμησής τους. Οσο για τους υποψηφίους που θα διαγωνιστούν στα ειδικά μαθήματα του υπουργείου Παιδείας, θα τα δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους για να προγραμματιστούν αναλόγως. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του υπουργείου Παιδείας.
Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών - Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ - ΣΝΔ - ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ - ΣΜΥ - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ) συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψηφίων πρακτικά ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ υποψηφίων. Τα αποτελέσματα τοιχοκολλούνται στις εισόδους των αντίστοιχων Σχολών, στις ιστοσελίδες αυτών και στα Γραφεία Ενημερώσεως ΥΕΘΑ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ
Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι
Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, είναι τα εξής:
 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί/-ές και υποψήφιοι/-ες ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, όταν εισαχθούν, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.
 • Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.
Ηλικία: (1) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1990. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:
 • Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1988.
 • Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές-Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1989.
(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991.
(2) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1990 και μεταγενέστερα.
στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ θα πρέπει:
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία.
 • Για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.
 • Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
 • Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμία Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) και, πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος/-α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του/της σε ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του/της καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών.
Μόνο ο ένας στους δέκα θα περάσει φέτος τις «πύλες»
Δραματικά θα είναι τα ποσοστά επιτυχίας για όσους αποφασίσουν να διεκδικήσουν τις θέσεις των στρατιωτικών σχολών, καθώς φέτος θα προστεθεί σε αυτούς και η πλειονότητα των υποψηφίων που θα επέλεγε στο μηχανογραφικό ως πρώτη προτίμηση αστυνομικά τμήματα.
Για να αντιληφθούν οι υποψήφιοι τη ζήτηση που υπάρχει για τις στρατιωτικές σχολές, αρκεί να αναφέρουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία από τις περσινές πανελλαδικές, που αφορούν τις θέσεις εισακτέων, τις πρώτες προτιμήσεις αλλά και το σύνολο των προτιμήσεων.
Για τη σχολή Ικάρων (μηχανικοί) είχαν δοθεί πέρυσι μόλις 18 θέσεις για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων. Το τμήμα επιλέχθηκε στην κορυφή του μηχανογραφικού δελτίου από 664 άτομα, ενώ συνολικά το επέλεξαν 1.665. Ως εκ τούτου, το ποσοστό επιτυχίας για τους υποψηφίους που το δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση έφτασε μόλις το 2,7%. Αν το υπουργείο Αμυνας «ψαλιδίσει» τις θέσεις και σε αυτή τη σχολή, τότε οι νέοι φοιτητές θα είναι κυριολεκτικά μετρημένοι στα δάχτυλα.
Στο Οικονομικό (ΣΣΑΣ) εισήχθησαν πέρυσι 31 άτομα, ενώ οι πρώτες προτιμήσεις έφτασαν τις 1.095, ποσοστό επιτυχίας δηλαδή 2,8%. Πιο εύκολη ήταν η εισαγωγή στη σχολή Ευελπίδων (ΟΠΛΑ) καθώς τις 178 θέσεις διεκδίκησαν συνολικά 2.902 υποψήφιοι, από τους οποίους οι 466 τη δήλωσαν στην κορυφή του μηχανογραφικού. Το ποσοστό επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 38,1%. Αντίθετα, στη σχολή Ευελπίδων (ΣΩΜΑΤΑ), το ποσοστό επιτυχίας ήταν πολύ μικρότερο, αφού δεν ξεπέρασε το 9,9%.
Η εικόνα φέτος για τα περισσότερα στρατιωτικά τμήματα θα είναι ακόμα χειρότερη, καθώς θα προστεθούν χιλιάδες υποψήφιοι από τις αστυνομικές σχολές.
Με τα νέα δεδομένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε γενικές γραμμές θα εισαχθεί μόλις 1 στους 10 στις στρατιωτικές σχολές, ενώ για ορισμένα τμήματα το ποσοστό επιτυχίας θα είναι πολύ μικρότερο, ακόμη και κάτω από το 3% όσων θα το δηλώσουν ως πρώτη προτίμηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: