Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013


Αρ.Πρωτ.Φ.251/160697/Β6/19-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ
Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Δ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
email: dtsolka(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: . Τσόλκα
Τηλέφωνο: 210-3442072
FAX: 210-3442098
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές.
Σχετ.: Η με αριθμ. Φ.251/154288/Β6/6-12-2012 εγκύκλιος μας (Α'Α:Β45Χ9-Γ4Φ).
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας σχετικά με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και κατόπιν του με αριθμ.πρωτ.Φ.300/57/158659/Σ.4315/11-12-2012 εγγράφού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προς τη Διεύθυνσή μας, παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των ημερήσιων ΕΠΑΛ να ενημερώσουν τους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013, ότι για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν θα δεχθούν εισακτέους η Στρατιωτική Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.
Εκτός από την προφορική ενημέρωση μέσα στην τάξη, κρίνεται χρήσιμη και  ανάρτηση της παρούσας στις προθήκες ανακοινώσεων των σχολείων κατά τρόπο που θα είναι προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Παρακαλούνται οι Δ /ντές Δ.Ε. να μεριμνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων ιευθύνσεων .Ε. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: