Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Πόλεμος για μία θέση στις στρατιωτικές σχολές

H μεγάλη ζήτηση έχει εκτοξεύσει τις βάσεις
Μείωση του αριθμού των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές αναμένεται για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. H αντίστροφη μέτρηση στον αριθμό των εισακτέων στις συγκεκριμένες σχολές ξεκίνησε από πέρυσι, αλλά, όπως δείχνουν τα πράγματα, φέτος η μείωση θα είναι μεγαλύτερη, καθώς έχει ανοίξει η συζήτηση -σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες- και με το συνταξιοδοτικό θέμα των στρατιωτικών (σ.σ.: αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης). Μια τέτοια εξέλιξη, όπως είναι αναμενόμενο, θα έχει επιπτώσεις και στον αριθμό των νεοεισαχθέντων στις αντίστοιχες σχολές στις οποίες «ποντάρουν» χιλιάδες υποψήφιοι κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι οι θέσεις έτσι και αλλιώς είναι περιορισμένες και κάθε χρόνο όλο και «ψαλιδίζονται».
Οι υποψήφιοι των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, το 2010 συνολικά από όλες τις κατηγορίες εισήχθησαν στις στρατιωτικές σχολές 1.436 άτομα, ενώ το 2011 εισήχθησαν 1.290 άτομα. Η ζήτηση για τις στρατιωτικές σχολές την τελευταία δεκαετία είναι τεράστια και οι υποψήφιοι δίνουν αγώνα μέχρι τελικής πτώσης, διεκδικώντας μία θέση σε αυτές έχοντας κυρίως ένα και μοναδικό κίνητρο. Την ασφάλεια της μόνιμης εργασίας.
Μάλιστα είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι να μην ξέρουν καν ποιο είναι το περιεχόμενο σπουδών στις συγκεκριμένες σχολές, με αποτέλεσμα να απογοητεύονται όταν πια βρεθούν «εντός» και η ζωή τους γίνεται δύσκολη, καθώς πρόκειται για σχολές απαιτητικές.
Η μεγάλη ζήτηση βέβαια έχει προκαλέσει και κατακόρυφη άνοδο των βάσεων στις συγκεκριμένες σχολές, οι οποίες πλέον τα τελευταία χρόνια κινούνται πάνω από τα 17.000 μόρια.
Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοινώνεται μετά την κοινή υπογραφή των υπουργείων Άμυνας και Παιδείας.
Πόλεμος για μία θέση στις στρατιωτικές σχολές
Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, που διοργανώνει το υπουργείο Παιδείας, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλοι σε ιδιαίτερες προκαταρκτικές εξετάσεις (ψυχομετρικές, υγειονομικές και αθλητικές) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η τελική όμως επιλογή και η σειρά επιτυχίας για κάθε στρατιωτική σχολή γίνεται από το υπουργείο Παιδείας. Βέβαια οι αποφάσεις των επιτροπών που κρίνουν την καταλληλότητα των υποψηφίων είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Φυσικά, όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους.
Τέλος, οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν, ή δεν θα παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων δεν μπορούν να συνεχίσουν και θεωρούνται από το υπουργείο Παιδείας ως να μην είχαν δηλώσει τη σχολή από την οποία αποκλείστηκαν.
Τα ειδικά τεστ κατά σχολή προτίμησης
Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ υποβάλλονται σε ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομική εξέταση και αθλητική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρώτης Σχολής προτίμησής τους. Όσο για τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν στα ειδικά μαθήματα του υπουργείου Παιδείας, θα τα δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους για να προγραμματιστούν αναλόγως. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του υπουργείου Παιδείας. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών - Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ - ΣΝΔ - ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ - ΣΜΥ - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ) συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψήφιων πρακτικά ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ υποψηφίων. Τα αποτελέσματα τοιχοκολλούνται στις εισόδους των αντιστοίχων Σχολών, στις ιστοσελίδες αυτών και στα Γραφεία Ενημερώσεως ΥΕΘΑ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ
Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι τα εξής:
  • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Γίνονται δεκτοί/-ές και υποψήφιοι/-ες ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, όταν εισαχθούν, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας.
  • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
  • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.
  • Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.
Ηλικία: (1) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1990. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:
  • Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1988.
  • Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές-Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1989.
(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991.
(2) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1990 και μεταγενέστερα.
στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ θα πρέπει:
  • Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία.
Για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετική με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.
  • Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
  • Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμία Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) και, πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής.
  • Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος/-α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του/της σε ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του/της καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών.
Πού πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής
Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιλογή στις στρατιωτικές σχολές πρέπει να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή συνήθως τον Μάιο μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/-ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο συνήθως, με την ίδια διαδικασία, τα δικαιολογητικά τους. Οι υπηρεσίες υποβολής είναι αποκλειστικά οι ακόλουθες:
Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ.: 210 8904093-4-5, 210 8904126-7, FΑΧ 210 8970232 και 210 8904094.
Για τη ΣΝΔ: Εφόσον πρόκειται για συστημένη επιστολή: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ.: Εσωτ. ΓΕΝ 51154, 51155. Εφόσον πρόκειται για κατάθεση αίτησης αυτοπροσώπως: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα Χατζηκυριάκου, Πειραιάς Τ.Κ. 18539, Τηλ.: 210 4581337, FAX 210 4581397.
Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Α7), Δεκέλεια Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ.: 210 8191722, 210 8191724 και FΑΧ: 210 2466694, 210-8191725.
Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξ/κών Σωμάτων - Πλήθωνος Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ.: 2310 962177 - 962112 - 962191.
Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής - Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ» «Α» ΒΣΤ 902 Βύρωνας, Τ.Κ. 162 01, τηλ.: 210 7675603, 210 7675609, 210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793.
Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 τηλ.: 24310-38635, 24310 38637, 24310 39632.
Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ.: 210-6551154, 210-6551155 (τηλ.: ΣΜΥΝ 210 5531742 - 210 5531744).
ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ
Εισαχθέντες 2010
Εισαχθέντες 2011
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ
260
242
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΑ
50
43
ΣΝΔ ΜΑΧΙΜΟΙ
46
39
ΣΝΔ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
21
19
ΙΚΑΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
98
98
ΙΚΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
52
38
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
10
10
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
81
71
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
10
7
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
10
7
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
7
6
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
8
3
ΣΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ
21
25
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
35
37
ΣΜΥ ΟΠΛΑ
222
195
ΣΜΥ ΣΩΜΑΤΑ
73
70
ΣΜΥΝ
134
121
ΣΤΥΑ
192
173
ΣΥΔ
48
43
ΣΙΡ
10
0
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
48
43
Δεν υπάρχουν σχόλια: